privacy beleid

Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar, gevestigd aan Ch.Eijckstraat 1 6231 GX Meerssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: http//:www.exposiemeerssen.nl
Ch.Eijckstraat 1 6231 GX Meerssen +31630134790
ML Gerets is de Functionaris Gegevensbescherming Zij is te bereiken via info@exposiemeerssen.nl Persoonsgegevens die wij verwerken. Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
– E-mailadres
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@exposiemeerssen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 
Geautomatiseerde besluitvorming:
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar neemt indien nodig op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar) tussen zit. Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Outlook
 
Persoonsgegevens bewaren:
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Reden Delen van persoonsgegevens met derden:
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken: Wij gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@exposiemeerssen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij http//:www.exposiemeerssen.nl
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Marie-Louise Gerets, beeldend kunstenaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@exposiemeerssen.nl
 
Meerssen. Mei 2018


Privacybeleid

Ons privacybeleid vindt u onder de nieuws-knop.